Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

Veel gestelde vragen

Algemeen
Maatregelen Corona

(See English below)

Maatwerkoplossing bij huurbetalingsachterstand.

De corona crisis heeft impact op ons allemaal. De maatregelen van de Rijksoverheid zijn onvermijdelijk om verdere verspreiding te voorkomen. Deze maatregelen kunnen ook impact hebben die leiden tot huurbetalingsproblemen. Wij bieden namens de verhuurder, in het bijzonder zelfstandige ondernemers, ZZP’ers en flexwerkers een maatwerkoplossing.

Ondersteuning
Half maart heeft het kabinet maatregelen genomen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Er zijn huurders die hierdoor te maken krijgen met een sterke inkomstenterugval. De overheid heeft hiertoe financiële regelingen in het leven geroepen. De toegang tot het verkrijgen van bijstand wordt eenvoudiger voor ondernemers, ZZP’er en flexwerkers.

Bij acute financiële problemen bieden wij een passende maatwerkoplossing!

Huurbetaling
Als iemand in acute betalingsproblemen komt zoeken wij samen met de verhuurder naar een maatwerkoplossing.

Incassokosten
Huurders die een achterstand oplopen vanwege de corona crisis betalen geen incassokosten, zolang de achterstallige betalingen bij verhuurder in behandeling zijn.

Huisuitzetting
Huurders die vanwege de maatregelen van het kabinet in acute betalingsproblemen komen hoeven niet te vrezen voor huisuitzetting.

Vragen
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de verhuurder via finance@wonam.nl.

Meer informatie
Op de website van de overheid vindt u informatie over ondersteuning van ondernemers, ZZP’ers en flexwerkers:


- https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers

 

English:

Custom solution for rent arrears.

The corona crisis is impacting all of us. National government measures are inevitable to prevent further spread. These measures can also have an impact that lead to rent payment problems. We offer, in particular, self-employed entrepreneurs, freelancers and flex workers a custom solution.

Support

In mid-March, the government took measures to prevent the spread of the Corona virus. There are tenants who have to deal with a strong drop in income. The government has set up financial arrangements for this. Access to obtaining assistance will become easier for entrepreneurs, self-employed persons and flex workers.

We offer a suitable tailor-made solution for acute financial problems!

Rent payment

If someone gets into acute payment problems, we look for a custom solution together.

Collection costs

Tenants who are behind due to the corona crisis do not pay collection costs, as long as the arrears are being processed by us.

Eviction

Tenants who get into acute payment problems because of the measures taken by the cabinet need not fear eviction.

Questions

For any questions or comments, please contact us at finance@wonam.nl.

More information

On the government website you will find information about support for entrepreneurs, freelancers and flex workers:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-emt-akket-nieuwe- measures-voor-banen-en-economie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers

Ik wil een woning huren, wat moet ik doen?

Ga naar het project waar je geïnteresseerd in bent op onze website. Klik dan op de woningtype van voorkeur en dan op de button 'huren'. Bij het nieuwe aanbod wordt je hierdoor op de hoogte gehouden van de exacte start van de inschrijvingen. 

Bij het bestaande aanbod weten wij hierdoor waarin jij geïnteresseerd bent. Vervolgens kan je jezelf registeren in je online profiel (IDD) en kan je de benodigde documenten uploaden. Druk op de knop 'documenten compleet' wanneer je alle benodigde documenten geüpload hebt. Hierdoor krijgen wij automatisch bericht en kunnen we je benaderen wanneer er een passende woning beschikbaar komt. 

Rekent Woontank bemiddelingskosten voor het vinden van een woning?

Je kan je gratis via onze website registreren en je interesse(s) kenbaar maken. Je wordt dan geheel vrijblijvend op de hoogte gehouden van ons aanbod en ontvangt bij de start van een inschrijvingsperiode nadere informatie over de procedure. Woontank rekent geen bemiddelingskosten voor het vinden van een woning. 

Wat zijn de inkomenseisen om te huren?

Om een woning te huren kan je de volgende inkomenseisen als richtlijn aanhouden (let op, er kunnen afhankelijk van het project andere voorwaarden door verhuurder gesteld worden):

-   Single: gemiddeld bruto maandinkomen inclusief toeslagen van ca. 4x de maandhuur 
-   Stel: gemiddeld bruto maandinkomen inclusief toeslagen van ca. 5x de maandhuur

Wij verhuren woningen in de vrije sector. Een vast regelmatig inkomen is van belang.

Wij volgen hierin de adviezen van het Nibud. Zij adviseren over een betaalbare huur op basis van het inkomsten- en uitgavenpatroon van een huurder. Graag verwijzen wij hiervoor naar de  huurwijzer op de site van Bo-Ex. Dit is een tool die het Nibud ontwikkeld heeft bij het geven van advies over een betaalbare huur. 

Je inkomen kun je aantonen met behulp van de download van "mijn arbeidsverleden en loongegevens" via het UWV. Ben je uitzendkracht? Dan dien je te beschikken over minimaal een fase B uitzendcontract.

Ben je IB ondernemer of ontvang je pensioen of uitkering? Dan kun je je inkomen aantonen middels een accountantsverklaring of inkomensverklaring van de belastingdienst.

Vrij beschikbaar vermogen (meer dan 20.000 euro) op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden voor de inkomenstoets. Deel het totale vermogen door 120 en tel het op bij je bruto maandinkomen.

Heb je onvoldoende vast inkomen dan kunnen we je helaas niet helpen in de vrije sector. Je kunt dan een woning bij een corporatie huren, eventueel met subsidie.

Kan ik als student een huurwoning krijgen?

Nee, het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Ook mogen er niet meer dan twee huurders op een adres ingeschreven staan. 

Tenzij aan deze eisen wordt voldaan is het voor studenten niet mogelijk een woning te huren via Woontank. Er worden helaas geen garantstellingen door derden (ouders) geaccepteerd. 

Welke stukken dien ik aan te leveren / uploaden?

Wij zoeken naar een best passende kandidaat voor een woning dat beschikbaar komt. Om in aanmerking te komen voor een woning, dien je je in te schrijven en de volgende stukken (digitaal via je profiel) aan te leveren. 

Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus check het nog een keer goed! Zonder de benodigde documenten kunnen we je inschrijving helaas niet in behandeling nemen. 

Identiteit

Van iedere huurder en eventuele medehuurder is nodig:

 • Een uittreksel uit het basisregistratie persoonsregister. Hierop staat je woongeschiedenis beschreven. Deze kan je opvragen bij de gemeente (niet ouder dan 3 maanden).
 • Een verklaring van je huidige verhuurder / hypotheekhouder (niet ouder dan 3 maanden). Dit is alleen voor jou van toepassing als je niet inwonend bent. Ben jij wél inwonend? Dan hoef je dit document niet aan te leveren.

Loondienst

 • Een werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden).
 • Gewaarmerkte kopie arbeidsverleden en loongegevens van het UWV. Zie aparte vraag/antwoord voor de handleiding van waar je dit bestand kunt opvragen. Houdt er rekening mee dat je dit document alleen kunt aanvragen met je DigiD.


Zelfstandig ondernemer
Als ondernemer kun je je inkomen aantonen met een inkomensverklaring van de belastingdienst over de twee meest recente jaren. Dit formulier kun je gratis aanvragen via de belastingtelefoon 0800 0543. Je kunt ook je voorlopige IB van het afgelopen jaar gebruiken.

Heb je geen inkomensverklaring dan is een accountantsverklaring met jaarrekening noodzakelijk.

De volgende documenten dien je bij een eigen bedrijf naast de standaard documenten aan te leveren:

 • Inkomen aantonen met de inkomensverklaring van de belastingdienst. Deze kun je zelf aanvragen door in te loggen met je DigiD op Mijn Belastingdienst. Klik hier om te bekijken hoe je dit doet. Let op: je kunt dit document alleen opvragen met je DigiD.
 • Balans, winst- en verliesrekening over het meest recente volledig boekjaar.
 • Accountantsverklaring (of inkomensverklaring van de belastingdienst).
 • Uittreksel uit het Kamer van Koophandel register.

Gepensioneerd

Kopie jaaropgave pensioen / AOW.


Eigen vermogen
Indien jouw eigen vermogen meer dan € 20.000,- bedraagt en je wilt dit (voor een deel) meenemen in de toetsing, dan dien je dit aan te tonen met een kopie dagafschrift van een Nederlandse bankrekening.

 

Heb je een koopwoning?

Bij een koopwoning zijn de volgende situaties mogelijk en dien je de volgende documenten te uploaden:

De woning is verkocht:

 • (Voorlopige) koopakte.
 • Jaaropgaven van hypotheekverstrekker OF een nota van afrekening. 

Als je de hypotheek aanhoudt, dan dient het inkomen voldoende te zijn om de hypotheeklasten en de huurkosten te dragen. 

 • Bankafschriften met hierop de maandelijkse hypotheeklasten.

Echtscheiding
In geval van scheiding is het van belang dat je je financiële positie kunt onderbouwen op basis van het scheidingsconvenant, zodat wij kunnen vaststellen of er voldoende financiële middelen zijn om de huursom te dragen ten opzichte van het inkomen.

 

Bij Woontank werken we zoveel mogelijk digitaal, handig voor jou en we houden hiermee huren betaalbaar.

Zodra je een beschikbare woning hebt gevonden of je kunt inschrijven voor een project zie je de button "Huren". Hiermee maak je een profiel en voegen wij de mogelijkheid toe om je documenten te uploaden.

upload deze onder je profiel.

Zorg voor duidelijk leesbare PDF bestanden. Indien een document uit meerdere pagina's bestaat, voeg ze dan samen tot één PDF. Let op: zorg dat de grootte van je bestanden niet groter zijn dan totaal 32 MB. Dit is het maximum wat je kan uploaden.

Er zijn voor Mac en PC verschillende programma’s beschikbaar of google even op PDF samenvoegen.

Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.

Heb je een medehuurder? Upload dan beiden je persoonlijke documenten!

 

Waar kan ik het inschrijfformulier vinden?

Nieuwbouw:

Het inschrijfformulier is online beschikbaar zodra de inschrijving van het betreffende project is gestart. Je kunt dan onder de button "huren" bij het type van jouw voorkeur het inschrijfformulier digitaal invullen en aan ons versturen. Indien de inschrijvingsperiode niet actief is, kan je alleen je interesse kenbaar maken, je wordt dan op de hoogte gehouden zodra de verhuur start.

Let op: naast het inschrijfformulier zijn ook nog diverse andere documenten benodigd. Die kan je uploaden onder je profiel, nadat je het inschrijfformulier hebt ingevuld en verzonden. NB: Deze upload mogelijkheid is alleen beschikbaar tijdens de inschrijvingsperiode van het betreffende project of indien er een specifieke bestaande woning beschikbaar is gekomen. Zonder deze documenten wordt je inschrijving niet in behandeling genomen.

Bestaande bouw:

Maak je interesse kenbaar door bij het desbetreffende project op de button 'huren' te klikken. Vervolgens kan je jezelf registeren in je online profiel (IDD) en kan je de benodigde documenten uploaden. Druk op de knop 'documenten compleet' wanneer je alle benodigde documenten geüpload hebt. Hierdoor krijgen wij automatisch bericht en kunnen we je benaderen wanneer er een passende woning beschikbaar komt. 

Hoe worden de appartementen toegewezen?

Aan de hand van de voor die woningen gestelde inkomenseis in combinatie met beschikbaarheid, volledigheid van je dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen. Daarnaast kan er bij bepaalde projecten op verzoek van de verhuurder worden gekeken naar een bepaalde verhouding van (gezins)samenstellingen binnen een complex (bv een mix van jong/oud/alleenstaand/samenwonend/friends concept/werkend in een bepaalde beroepsgroep (bv leerkrachten/zorgpersoneel)). De toewijzing is aan de best passende kandidaat. Over de toewijzing kan niet worden gecorrespondeerd.

Wanneer hoor ik of ik de woning toegewezen krijg? Controle op documenten.

Zodra de inschrijvingsperiode van het betreffende project is gesloten worden alle dossiers beoordeeld. Daarna ontvang je nader bericht per e-mail.

De woningen worden toegewezen onder alle kandidaten die zich volledig hebben ingeschreven, aan de voorwaarden voldoen en alle documenten hebben geüpload. Bij meerdere inschrijvingen op één woning wordt er toegewezen op basis van de best passende kandidaat.

Wanneer je een voorlopige toewijzing ontvangt, kun je deze vervolgens binnen de gestelde termijn  accepteren of afwijzen in je online dossier. Om je acceptatie aan ons te bevestigen dien je vervolgens een huurreservering van € 60,50 inclusief BTW over te maken (via een link van Mollie in je online dossier), waarna wij de uitgebreide finale check zullen uitvoeren; een beoordeling ten aanzien van de draagkracht voor betaling van de maandelijkse huur. De huurreservering ontvang je binnen ca. 1 maand na de oplevering van de appartementen retour, mits je aan alle voorwaarden hebt voldaan.

Pas na deze bovenstaande handelingen gaan wij in de finale check je documenten in je online profiel formeel één voor één "accepteren" en verifieren wij de werkgeversverklaring door middel van het verzekeringsbericht van het UWV. Zodra alle documenten zijn geaccepteerd zie je dit binnen je profiel en ontvang je nader bericht van ons. Heb je geen woning toegewezen gekregen, dan zijn je documenten ook niet door ons afgevinkt, dit doen wij dus pas tijdens de finale controles.

Wanneer je dossier o.b.v. de credit check volledig akkoord bevonden is krijg je de huurovereenkomst digitaal ter ondertekening aangeboden. Het concept van de huurovereenkomst kan je vinden op onze website, als je inlogt onder je eigen profiel staat de overeenkomst onder de "documenten". Wijzigingen door huurder op de huurovereenkomst zijn helaas niet mogelijk.

Let op: indien je na je acceptatie toch besluit de huurovereenkomst niet te ondertekenen of wanneer de aangeleverde stukken waarop we jouw aanvraag beoordelen onjuistheden bevatten, ontvang je het bedrag van € 60,50 inclusief BTW niet retour.

Wat is de minimale huurtermijn?

Je huurt voor minimaal 1 jaar. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand + 1 maand. Een voorbeeld: je geeft op 19 april aan dat je de huur wilt opzeggen, dan beëindigt de huurovereenkomst op 1 juni.

Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?

Ja, de servicekosten zijn kosten bovenop de kale huur. Een indicatie van de servicekosten is ca. 80 euro per maand. Dit kan echter afwijken, de hoogte is afhankelijk van het type gebouw en de te leveren diensten.

Voor de gezamenlijke ruimtes waar alle bewoners gebruik van maken worden bepaalde kosten gedeeld. Bijvoorbeeld voor onderhoud van het buitenterrein, schoonmaken entrees & trappen. Deze kosten worden betaald van de servicekosten. Je ontvangt altijd hiervan een separate opgave en jaarlijks een overzicht van de servicekosten. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid. 

In deze servicekosten zijn dus geen kosten opgenomen voor je individuele verbruik van water, elektra en warmte. Dit dien je zelf nog apart te voldoen aan de diverse nutsbedrijven.  

Wat zijn de maandelijkse energie- warmte en water kosten? En welke verzekering sluit ik af?

Naast de huurprijs en servicekosten moet je rekening houden met een aantal andere vaste lasten. Je individuele kosten voor energie, warmte en water zijn afhankelijk van je verbruik. Verder betaal je belastingen als huurder; waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing.

Voor de kosten voor verzekering van je inboedel (verplicht om af te sluiten), vraag je verzekeringsadviseur.

Ook is het verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. (Dit is niet verplicht). 

Kan ik parkeren bij mijn nieuwe woning?

Bij diverse projecten zijn parkeerplaatsen te huur (niet onbeperkt). Deze parkeerplaatsen zijn afzonderlijk te huur, niet verplicht (met uitzondering van het project Citadel te Houten, daar huur je verplicht inclusief een parkeerplaats). Voor informatie over het huren van deze parkeerplaatsen (niet onbeperkt) kan je contact opnemen met Woontank.

Conform gemeentelijke informatie wordt door de gemeente Amsterdam aan huurders geen parkeervergunning voor straat parkeren verstrekt . Bij de diverse complexen zijn parkeerplaatsen te huur (niet onbeperkt) in de bij het gebouw behorende parkeergarages.

Er wordt door de verhuurder geen medewerking verleend aan het invullen van eventuele separate aanvraagformulieren van de gemeente voor straat parkeren.

Huren is zorgeloos! Waarom?

Je weet als huurder waar je aan toe bent. Je bent flexibel, geen onverwachte lasten, geen financiële risico’s en na het eerste huurjaar heb je een opzegtermijn van 1 maand. En het groot onderhoud? Daar heb je geen omkijken naar.

Kan ik een woning bezichtigen?

Nieuwbouw:

Aangezien het nieuwbouw woningen betreffen en er op de bouwplaats hard wordt gewerkt en er strenge regels gelden voor het betreden van het bouwproject, kunnen we de woningen niet zomaar betreden.

Bezichtigingen worden derhalve niet gepland. 

We plaatsen wel veel foto's van de bouwprojecten op onze Facebook pagina, Youtube kanaal en Instagram account, leuk om te volgen!

Blijf hiervan op de hoogte via onze Facebook paginaYoutube kanaal en ons Instagram account WoontankNL en maak daarnaast ook een profiel op onze website aan, zodat we je nieuwsbrieven kunnen versturen!

Bestaande bouw:

Voor de appartementen in bestaande bouw worden, zodra een woning beschikbaar komt, bezichtigingsafspraken gemaakt met de kandidaten.

Waar kan ik een werkgeversverklaring vinden?

Een standaard werkgeversverklaring kun je bij je profiel op de Woontank website downloaden en sturen wij tevens mee in de verschillende nieuwsbrieven die je ontvangt als je je interesse voor dat project kenbaar hebt gemaakt.

Laat deze invullen door je werkgever en scan hem vervolgens in. Indien je werkgever niet beschikt over een bedrijfsstempel kan je het formulier ook uitprinten op briefpapier van je werkgever.

Waar kan ik een verhuurdersverklaring vinden?

Een standaard verhuurdersverklaring kun je bij je profiel op de Woontank website downloaden en sturen wij tevens mee in de verschillende nieuwsbrieven die je ontvangt als je je interesse voor dat project kenbaar hebt gemaakt.

Laat deze invullen door je huidige verhuurder en scan hem vervolgens in.

Let op: Dit is alleen voor jou van toepassing als je niet inwonend bent. Ben jij wél inwonend? Dan hoef je dit document niet aan te leveren.

Waar vind ik de download van mijn arbeidsverleden en loongegevens bij het UWV?

Waar vind ik de download van mijn arbeidsverleden en loongegevens?

Via deze link: https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/digitaal-verzekeringsbericht.aspx  ga je naar het overzicht van je arbeidsverleden en loongegevens. (dit gaat via Mijn UWV.)

Het UWV heeft vanuit de Belastingdienst gegevens van iedere belastingbetaler. Dit overzicht gebruiken wij om de gegevens op de werkgeversverklaring te verifiëren. (Dit heeft dus niet te maken met een uitkeringssituatie.) 

Op de homepage zie je aan de rechterkant een groen vak om in te loggen met jouw DigiD.

 • Klik in het groene vak op Mijn UWV.
 • Je wordt doorgeleid naar de inlogpagina waarop je kunt inloggen met jouw DigiD gegevens.
 • Wanneer je bent ingelogd wordt je doorgeleid naar jouw UWV-omgeving. 
 • In de linker kolom vindt je een menu. Klik in dit menu op “persoonlijke gegevens.” 
 • Klik op deze pagina in het vak met  “Arbeidsverleden” op de knop “controleren.”
 • Je wordt doorgeleid naar de pagina met "uw arbeidsverleden".
 • Aan de rechterkant van de pagina zie je een vak met “Verzekeringsbericht.” Hier vink je het hokje bij “Burgerservicenummer” uit. Dit is informatie die wij niet in ons bezit mogen hebben. 
 • De vinkjes bij Arbeidsverleden, Arbeidsverleden detailgegevens en Loongegevens laat je staan. Dit is de informatie die wij wél nodig hebben.
 • Vervolgens klik je op “Download printversie (pdf)”
 • Dit PDF bestand sla je op en upload je vervolgens in jouw online dossier.
Wanneer ontvang ik de servicekostenafrekening?

De verhuurder zal jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar, de servicekostenafrekening opstellen. U krijgt dus ieder jaar voor 1 juli een afrekening van de verhuurder. In deze afrekening verrekenen zij uw maandelijkse voorschot met de kosten die werkelijk zijn gemaakt. Als er teveel is betaald krijgen huurders een bedrag terug en als er te weinig is betaald volgt bijbetaling.

Daarnaast streeft verhuurder er naar het maandelijkse voorschot zo jaarlijks zo realistisch mogelijk vast te stellen.

Hoe hoog is de waarborgsom?

De waarborgsom is standaard 1 maand huur + servicekosten. Ben je echter zelfstandig ondernemer / ZZP-er etc., dan is de waarborgsom standaard 3 maanden huur + servicekosten.

Verhuurder kan in bijzondere situaties een verhoogde borg stellen. 

Over Woontank
Wie zijn wij?

Woontank is de verhuurorganisatie gericht op voornamelijk Young Professionals die een woning willen huren in de regio Amsterdam en Utrecht.

Wanneer je een profiel aanmaakt kunnen wij je op de hoogte houden van nieuwe huurwoningen. Wij regelen dan ook de bezichtigingen en het huurcontract.

Contact

Heb je vragen? Check dan eerst even onder de meest gestelde vragen of je vraag hier toevallig al tussen staat!

Zo niet, wij werken grotendeels online, dus dan kun je ons een email sturen naar info@woontank.nl. Wij reageren doorgaans binnen 2 werkdagen.

Ben je huurder van één van onze gebouwen?

Bij de oplevering van jouw appartement krijg je van ons een uitgebreide (digitale) huurdersmap, waar alle informatie staat over zaken die je als huurder moet weten. 

Heb je vragen over je appartement? Bijvoorbeeld bij een storing of schade? Kijk dan even in je huurdersmap, daar staan de gegevens in van de beheerder van jouw complex. Die kan je benaderen!

Over huren
Huren in 5 Stappen

Stap 1, zoeken

Zoek een woning die bij je past. Let op de inkomenstoets: Grofweg je bruto maandinkomen gedeeld door 4 is je maximale huurbudget. Meer info zie je bij 'algemeen'.

Stap 2, maak een profiel aan

Je maakt je interesse kenbaar door op de knop "huren" op de site bij de betreffende woning/project te klikken en dan het formulier te starten.  Hierdoor wordt je op de hoogte gehouden van het laatste nieuws.

Tijdens de inschrijfperiode voor nieuwbouwprojecten start je hierdoor de inschrijving. 

Vervolgens maak je een profiel aan (IDD) waarin je je verder kan registeren. Met een profiel houden we je op de hoogte van nieuwe woningen en woningen die opnieuw beschikbaar komen omdat de huidige huurder gaat verhuizen.

Stap 3, woning aanvragen

Met het online formulier worden je vragen gesteld over je inkomen, vermogen en huidige woning. Deze worden gebruikt om te beoordelen of we je kunnen accepteren. Daarnaast word je profiel aangevuld met een upload mogelijkheid. Hierin kun je de benodigde documenten uploaden. Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus let goed op wat er allemaal benodigd is om je aanvraag in behandeling te nemen.

Stap 4, contract

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de woning (bij nieuwbouw is er vaak een beperkte inschrijfperiode) ontvang je bericht of we je kunnen accepteren als huurder. Dan ontvang je verdere uitleg over de vervolg procedure, contract en sleuteloverdracht.

Stap 5, verhuizen

Als je contract is getekend en alle overeengekomen betalingen zijn afgerond, wordt er een afspraak gemaakt voor de sleuteloverdracht. Bij nieuwbouw ligt de datum van sleuteloverdracht niet vast. Je wordt uiterlijk 4 weken van te voren geïnformeerd over de exacte opleverdatum. Daarna kun je verhuizen!

Uploaden

Als je ingelogd bent onder je eigen profiel en de inschrijvingsperiode van het project van voorkeur is actief, dan zie je verschillende upload mogelijkheden staan onder "documenten" in je profiel. Gebruik degene die je nodig hebt om je gegevens naar ons te uploaden. Je hoeft ze dus niet allemaal te gebruiken.

Je kunt geüploade documenten altijd zelf verwijderen.

Wil je iets toevoegen of aanpassen maak dan een nieuwe upload in de nog beschikbare linkjes. Stuur ons even een mail met je aanpassing.

Als je klaar bent kun je dit met een vinkje aangeven en aan ons verzenden.

Waar kan ik mijn documenten naar toe sturen?

Bij Woontank werken we zoveel mogelijk digitaal, handig voor jou en we houden hiermee huren betaalbaar.

Zodra je een beschikbare woning hebt gevonden of je kunt inschrijven voor een project zie je de button "Huren". Hiermee maak je een profiel en voegen wij de mogelijkheid toe om je documenten te uploaden.

upload deze onder je profiel.

Zorg voor duidelijk leesbare PDF bestanden. 

Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.

Heb je een medehuurder? Upload dan beiden je persoonlijke documenten.

Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus check het nog een keer goed! Zonder de benodigde documenten kunnen we je inschrijving helaas niet in behandeling nemen.

Ik kan niet uploaden?

Uploaden kan in je profiel, maar uitsluitend indien de inschrijvingsperiode van het project open staat, danwel dat je voor een specifieke woning in aanmerking komt ivm mutatie verhuur.

Je dient dan ingelogd te zijn op onze website middels je gebruikersnaam en wachtwoord. Maak dus eerst een profiel aan middels het uitgebreide inschrijfformulier, indien je deze nog niet hebt.

Let op, je kunt alleen uploaden als de woning daadwerkelijk te huur is of de inschrijving voor het nieuwbouwproject gestart is. Dit staat dan duidelijk aangegeven.

Heb je een standaard zoekprofiel, dan is de upload mogelijkheid niet beschikbaar.

Wil je huren en dus je documenten uploaden, dan klik je bij het project van je keuze of de beschikbare woning op de button "huren". Ook als je al een zoekprofiel hebt!

Je krijgt vervolgens een uitgebreid invulformulier (uitsluitend indien de inschrijvingsperiode geopend is) waar naar o.a. inkomen, dienstverband, vermogen enz. gevraagd wordt. Nadat je dit hebt ingevuld ontvang je de instructies voor uploaden en zie je deze mogelijkheid in je profiel. 

Ik huur een woning via Woontank en wil iets in mijn huurovereenkomst wijzigen.

Indien je een woning huurt en je wil graag een wijziging aanvragen op je reeds getekende huurovereenkomst, dan kan je dit verzoek schriftelijk indienen via info@woontank.nl.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld het toevoegen van een medehuurder, een aanpassing van de borg of indien je door onvoorziene omstandigheden je contract voortijdig wil beëindigen. 

In geval van verzoek van aftreding van een huurcontract verzoeken wij beide huurders een formeel verzoek tot aftreding van 1 van de huurders te doen per mail (ieder vanaf eigen mailadres).

Je aanvraag wordt ter beoordeling voorgelegd aan de verhuurder, waarna je vanzelfsprekend nader bericht ontvangt over de mogelijkheden en bijbehorende kosten.

 

Ik ben huurder en wil graag mijn rekeningnummer wijzigen.

Via een nieuw ingevulde incassomachtiging kan jouw verzoek verwerkt worden door de verhuurder. De incassomachtiging kan je onder jouw eigen online profiel bij de documenten uploaden en dien je getekend in PDF te retourneren naar finance@wonam.nl

Let op: ben je een huurder in het project Citadel? Dan lopen alle aanvragen mbt het wijzigen van gegevens via de beheerder Fris Vastgoed. 

Wanneer ontvang ik de servicekostenafrekening?

De verhuurder zal jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar, de servicekostenafrekening opstellen. U krijgt dus ieder jaar voor 1 juli een afrekening van de verhuurder. In deze afrekening verrekenen zij uw maandelijkse voorschot met de kosten die werkelijk zijn gemaakt. Als er teveel is betaald krijgen huurders een bedrag terug en als er te weinig is betaald volgt bijbetaling.

Daarnaast streeft verhuurder er naar het maandelijkse voorschot zo jaarlijks zo realistisch mogelijk vast te stellen.

Opleveringsniveau bij aanvang huurovereenkomst
Is er een (model)woning te bezichtigen?

Nieuwbouw:

Aangezien het nieuwbouw woningen betreffen en er op de bouwplaats hard wordt gewerkt en er strenge regels gelden voor het betreden van het bouwproject, kunnen we de woningen niet zomaar betreden.

Bezichtigingen worden derhalve niet gepland, soms kunnen er vaste kijk momenten geregeld worden met de aannemer waarbij een paar woningen opgesteld worden. 

We plaatsen altijd veel foto's van de bouwprojecten op onze Facebook pagina, Youtube kanaal en Instagram account, leuk om te volgen!

Blijf hiervan op de hoogte via onze Facebook paginaYoutube kanaal en ons Instagram account WoontankNL en maak daarnaast ook een profiel op onze website aan, zodat we je nieuwsbrieven kunnen versturen!

Bestaande bouw:

Voor de appartementen in bestaande bouw worden, zodra een woning beschikbaar komt, bezichtigingsafspraken gemaakt met de kandidaten.

Zijn er plattegronden beschikbaar?

Op onze website worden etage en woningplattegronden geplaatst. Deze plattegronden zijn een impressie en geven een goede weergave van de werkelijkheid. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend, wijzigingen voorbehouden.

Let op dat in het gebouw altijd gespiegelde versies kunnen voorkomen en dat de maatvoering op de plattegrond ter indicatie is. Dit kan in werkelijkheid altijd iets afwijken. Wil je meubilair op maat laten maken of bijvoorbeeld gordijnen bestellen, meet dan altijd eerst zelf na oplevering de exacte maten van je appartement op om problemen te voorkomen. 

Kijk altijd op de etage plattegronden voor de daadwerkelijk indeling en posities van de buitenruimte. Dit kan verschillen ten opzichte van de woningplattegrond, aangezien er vaak alleen basis plattegronden worden gemaakt van veelvoorkomende types en dus niet van iedere woning apart. 

Hoe worden de muren afgewerkt?

Algemeen:

In nieuwbouw komen altijd zogenaamde krimpscheuren voor. Dit is niet te voorkomen en de scheurtjes kunnen zelfs pas na maanden nog in de woning optreden en zichtbaar worden. Het eventueel "wegwerken" hiervan is aan de huurder.

Nieuwbouw:

Het exacte opleverniveau van de wanden wordt altijd nader gecommuniceerd zodra dit definitief is vastgesteld met de aannemer van het betreffende project. In het algemeen kan je er vanuit gaan dat de wanden altijd behangklaar opgeleverd worden (let op, dit is niet sausklaar!). Eventuele oneffenheden dienen door jezelf weggewerkt te worden. Hou er tevens rekening mee dat de wanden nog behandeld/geïmpregneerd (voorstrijk) moeten worden.

Daarnaast heb je zonder goede voorstrijk / behandeling kans op het afbrokkelen. Het herstel hiervan is volledig voor eigen rekening en eigen risico.

De plafonds in de woningen zijn gespoten wit en hoeven niet meer gesausd te worden.

Let op dat het opleverniveau van het project Citadel in Houten verschilt van andere projecten. Voor de details van Citadel verwijzen wij je graag naar de uitgebreide informatie onder het project op onze website. 

Bestaande bouw:

Bij woningen in de bestaande bouw kan de afwerking per woning verschillen. Dit is pas bekend op het moment dat een appartement weer voor de verhuur beschikbaar komt nadat een huidige huurder zijn/haar huurovereenkomst heeft opgezegd.

Kan ik zelf een badkamer of keuken uitkiezen?

Nee, alle woningen worden voorzien van een keuken met inbouwapparatuur en een comfortabele badkamer. 

Hoe wordt de keuken opgeleverd?

Alle keukens zijn in principe voorzien van diverse inbouwapparatuur, zoals bijvoorbeeld een combi-magnetron, een afzuigkap, een koelvriescombinatie (evt met vriesvak), kookplaat en een vaatwasser. De indeling en uitvoering kan per woning cq project verschillen.

Let op, per project kunnen er uitzonderingen voorkomen waarbij het mogelijk is dat er meer of minder apparatuur in de keuken aanwezig is. Lees het exacte opleverniveau onder het betreffende project op deze website.

Moet ik nog een vloer leggen en waar moet ik rekening mee houden?

Ja, de nieuwbouw woningen worden kaal opgeleverd (met uitzondering van het project Citadel in Houten - zie voor alle informatie de omschrijving onder het project op onze website).

Je dient zelf een vloer te (laten) leggen.

Let wel op dat hier speciale eisen aan verbonden zijn (o.a. contactgeluidsisolatie). 

Voorwaarden en kwaliteitseisen:
1. Er dient een ondervloer te worden aangebracht die moet voldoen aan een contactgeluidsisolatiewaarde van Llin +1O db volgens NEN- en ISO 717-2. Deze gegevens staan vermeld op de verpakking.

2. De totale dikte van de vloerbedekking mag niet meer dan 15 mm bedragen, inclusief ondervloer.

3. De vloer moet worden vrij gehouden van de wanden om geluidsoverdracht te voorkomen
of u moet randisolatie toepassen.

4. De ondervloer mag niet worden vastgezet door middel van spijkers, schroeven (er kunnen leidingen liggen!) of verlijming.

5. Aanbrengen van plavuizen en andere steenachtige vloerafwerking is niet toegestaan.

Voor vragen of bij twijfel kan je altijd contact opnemen met de technische dienst van Fris Vastgoed Management, tel (020) 301 77 35.
 

Om geluidsoverlast te voorkomen is ons advies om niet met "hoge" hakken in huis te lopen. Ook wanneer aan alle eisen die in de verklaring voor een harde vloer staan opgenomen is voldaan, kunnen je buren toch geluidsoverlast ervaren. Er kan bij overlast te allen tijde een inspectie / controle worden uitgevoerd door de verhuurder en er kunnen naar aanleiding hiervan aanpassingen noodzakelijk zijn die voor eigen rekening komen.

Indien je een reeds bestaande woning gaat huren en de vloer van de vertrekkend huurder overneemt, gelden de bovengenoemde voorwaarden ook. Je neemt de verplichting van de vertrekkend huurder over.

 

Waar bevindt zich de wasmachine aansluiting?

In de woningen is de wasmachine aansluiting veelal gesitueerd in de berging in het appartement.

Is er een aparte berging bij de woning?

De appartementen zijn veelal voorzien van een berging in de woning (let op, er zijn uitzonderingen!). Daar bevindt zich de aansluiting voor de wasmachine/droger.

Daarnaast hebben sommige woningen ook nog een aparte berging in de kelder of begane grond onder het gebouw (let op, hier zijn er uitzonderingen, bv bij het project Sandebak en Toon Utrecht zijn geen aparte bergingen buiten de woning aanwezig en bij Citadel hebben niet alle woningen een externe berging).

Indien de woning een aparte berging in de kelder / begane grond heeft is deze niet voorzien van elektra (behoudens een lichtpunt) en het is verboden om in deze berging een stroomverbruikend apparaat (b.v. vrieskist) te plaatsen dat aangesloten is op het algemene elektriciteitsnet.

Check de informatie per project voor alle details en uitzonderingen.

Het meten van maten voor bijvoorbeeld gordijnen en meubels etc.

Huurders dienen te allen tijde zelf, na de datum van sleuteloverdracht, de maten van het appartement op te meten voor het bestellen van bijvoorbeeld gordijnen of meubels. Om eventuele problemen te voorkomen verstrekt verhuurder hierover vooraf geen details en dient huurder zelf de benodigde maten op te nemen na de datum van sleuteloverdracht.

Indicatie van maatvoeringen is terug te vinden op de plattegrond van de woning, echter kan huurder hier geen rechten aan ontlenen. Afwijkingen kunnen voorkomen.

Je huurwoning opzeggen? Hoe doe ik dat?
Ik wil de huur van mijn woning opzeggen, hoe doe ik dat?

Na het eerste huurjaar kan je je woning maandelijks opzeggen per de 1e van de maand met inachtneming van een maand opzegtermijn. Je dient hiervoor een opzeggingsformulier in te vullen en aan Woontank toe te sturen per email.

Het huuropzeggingsformulier kan je onder jouw eigen online profiel bij de documenten uploaden en dien je getekend in PDF te retourneren naar info@woontank.nl. Je huuropzegging wordt daarna in behandeling genomen en indien akkoord aan je bevestigd met nadere instructies. 

Ik heb een losse parkeerovereenkomst en wil de huur van mijn parkeerplaats opzeggen, hoe doe ik dat?

Indien je een losse parkeerovereenkomst hebt, kan je na het eerste huurjaar de parkeerplaats maandelijks opzeggen per de 1e van de maand met inachtneming van een maand opzegtermijn. Je dient hiervoor een opzeggingsformulier in te vullen en aan Woontank toe te sturen per email.

Het huuropzeggingsformulier kan je onder jouw eigen online profiel bij de documenten uploaden en dien je getekend in PDF te retourneren naar info@woontank.nl. Je huuropzegging wordt daarna in behandeling genomen en indien akkoord aan je bevestigd met nadere instructies.

Huur je een woning inclusief parkeerplaats, dan kan je deze niet los van de woning beëindigen. 

Vooroplevering door de huismeester

Nadat je opzegging formeel door verhuurder is verwerkt maakt de huismeester een afspraak met je voor de vooroplevering van de woning. De huismeester geeft je dan advies hoe je woning bij het einde van je huurovereenkomst opgeleverd dient te worden. 

Wederverhuur

Voor de wederverhuur is het nodig om de woning te laten bezichtigen door nieuwe huurders. Conform het gestelde uit de huurovereenkomst c.q. algemene bepalingen dient de vertrekkend huurder hieraan medewerking te verlenen. In onderling overleg met Woontank wordt afgestemd worden op welke wijze dit kan geschieden.

Eindoplevering

In overleg met Woontank wordt een afspraak gemaakt voor de eindoplevering. Dit vindt doorgaans plaats op de 1e dag van de opvolgende maand na de einddatum van de huurovereenkomst, en vindt doorgaans tegelijk met de nieuwe huurder(s) van de woning plaats.

Indien de 1e van de maand in een weekend of op een feestdag valt, dan zal de oplevering doorschuiven naar de eerstvolgende werkdag.

Hoe dient je woning bij de eindoplevering eruit te zien?

o Bij einde huurovereenkomst dient, indien er geen zaken door een opvolgend huurder worden overgenomen, dat alle “losse” of zelf aangebrachte zaken door huurder op een nette wijze te worden verwijderd. Eventuele schade komt voor rekening van huurder.

o Bij einde huurovereenkomst dienen alle gaten in de muren op een nette / onzichtbare manier door huurder te worden gedicht, zodat dit voor een opvolgend huurder niet meer zichtbaar is nadat hij/zij de wanden heeft gesausd. Eventuele schade komt voor rekening van huurder.

o Bij verwijdering van eventuele “plak” haakjes dient evt achtergebleven tape op een nette manier door huurder verwijderd te worden. Eventuele schade aan tegels en muren komt voor rekening van huurder.

o Ventilatiestokken (1 per ventilatierooster) behoren tot het gehuurde.

o Afdekkapjes in het plafond (rond, wit) ter plaatse van alle verlichtingspunten behoren tot het gehuurde.

o Balkon dient schoon opgeleverd te worden.

o Bij oplevering einde huurovereenkomst dienen alle wanden wit gesausd aan verhuurder opgeleverd te worden.

o Bij oplevering einde huurovereenkomst dient de woning zonder vloer / plinten opgeleverd te worden, tenzij een opvolgend huurder de vloer + plinten wenst over te nemen.

o Bij oplevering einde huurovereenkomst dient de woning zonder gordijnen en gordijnrails opgeleverd te worden, tenzij een opvolgend huurder dit wenst over te nemen. Gaten dienen bij verwijdering netjes en op professionele wijze gedicht te zijn, zodat dit voor een opvolgend huurder niet zichtbaar is nadat hij/zij de wanden heeft gesausd.

o Geconstateerde gebreken kunnen voor rekening huurder zijn wanneer deze niet zorg draagt voor herstel binnen 1 week na oplevering.

o Met betrekking tot de oplevering van de woning bij het einde van de huurovereenkomst blijven vanzelfsprekend alle voorwaarden en condities uit de getekende huurovereenkomst van kracht.

o Bij eventueel verlies van tags of sleutels dient huurder dit direct te melden bij de huismeester. Kosten voor bijmaken van sleutels of tags komen voor rekening van huurder.

o Vertrekkend huurder en nieuwe huurder zorgen voor correcte af- en aanmelding bij de diverse nutsbedrijven, alsmede het correct doorgeven van alle meterstanden.

Overname van zaken door een opvolgend huurder.

Het is mogelijk om bepaalde zaken over te doen aan een opvolgend huurder. Je kan dit met de opvolgend huurder onderling afstemmen. Woontank, alsmede de verhuurder, blijven hier verder volledig buiten, maar ontvangen wel graag een exacte opgave van deze afspraken. Wij nemen dit alsdan op in het opleverrapport dat bij de eindoplevering opgemaakt wordt. De opleververplichting zoals overeengekomen in de huurovereenkomst gaat dan over op de opvolgend huurder.

Indien de opvolgend huurder(s) niets wensen over te nemen dien je de woning volledig kaal, leeg en bezemschoon op te leveren e.e.a. zoals hierboven onder de FAQ en in de huurovereenkomst is opgenomen.

Wanneer krijg ik mijn borg retour?

Wanneer de woning op een nette manier is opgeleverd en alles in goede staat verkeerd wordt de borg binnen 10 werkdagen teruggestort op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Dit betreft het rekeningnummer waar de laatste paar maanden de huur van werd afgeschreven. 

Privacy
Hoe kan ik veilig mijn gegevens delen?

De digitale inschrijving biedt vele voordelen. Je kunt zelf direct aan de gang en hoeft geen afspraak te maken bij de makelaar. Dat bespaart ons beiden tijd en geld. Je hoeft dan ook geen inschrijfkosten of courtage te betalen. We gaan vertrouwelijk om met je gegevens. Maar je kunt zelf ook een hoop doen. Deel geen inlognamen en wachtwoorden met anderen.

Als je kopieën of scans maakt zorg er dan voor dat de relevante gegevens zoals je naam en adres zichtbaar blijven. Zet op je kopieën de datum en vermeld waarvoor je ze hebt beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld: Kopie uitsluitend voor huur van Appartement in “project” Amsterdam. Dan voorkomen we samen misbruik.  

Als je geen huurder bent, worden na afronding van de inschrijfprocedure de documenten vernietigd .

Bij de sleuteloverdracht van een woning zal je gevraagd worden je originele ID-document te laten zien. 

Waar vind ik informatie over de privacy, cookie en gebruiksvoorwaarden van Woontank?

Op onze website via de knop "privacy" kan je uitgebreide informatie vinden over de privacy- cookie- en gebruiksvoorwaarden van Woontank.

Wil je meer informatie, dan kan je te allen tijde een email sturen naar info@woontank.nl.

Welke gegevens worden bewaard en kan ik dit inzien?

Als je via onze site je interesse kenbaar maakt voor een specifiek project of zoekopdracht aanmaakt hebben wij alleen je basis gegevens in ons bestand, zodat wij je per mail op de hoogte kunnen houden van het verhuurproces cq. aanbod.

Heb je je in het verleden ingeschreven en meer persoonlijke informatie dan alleen je naam en email adres achter gelaten, dan hebben wij dit conform de nieuwe regels van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming verwijderd uit ons systeem.

Heb je je ingeschreven voor een woning tijdens de inschrijvingsperiode van een specifiek project, dan kan je alle gegevens terugvinden onder je eigen profiel met een door jezelf aangemaakte gebruikersnaam en wachtwoord.

Je kan zelf binnen je eigen profiel je gegevens en geüploade bestanden verwijderen. Lukt dit onverhoopt niet, stuur ons dan een email (info@woontank.nl) en we helpen je dan meteen verder.

 

Ik wil geen email meer ontvangen, hoe kan ik dit regelen?

Indien je van ons geen emails meer wenst te ontvangen kan je je uitschrijven voor verdere mailingen. Dit kan je doen via de button die je onderaan iedere verzonden nieuwsbrief vindt.

Lukt dit je niet, dan kan je uiteraard te allen tijde een email sturen naar info@woontank.nl, waarna wij direct zorgen dat je uitgeschreven wordt. 

Worden mijn gegevens bewaard?

Documenten worden niet langer dan nodig bewaard. Indien je bijvoorbeeld geen huurder wordt van een woning en je hebt tijdens de inschrijvingsperiode wel documenten geüpload in het systeem, wordt de informatie van alle ingeschreven kandidaten standaard door ons verwijderd uit het systeem zodra het betreffende complex is opgeleverd aan alle huurders en er geen andere mogelijkheden meer voor je zijn.

Je kan ook zelf je gegevens en documenten via je online profiel verwijderen. Lukt dit onverhoopt niet, stuur ons dan een email (info@woontank.nl), dan helpen we je meteen verder.

Citadel Houten
Aansluiting internetproviders

De woningen zijn zowel van een Ziggo (COAX/kabel) aansluitpunt als een Reggefiber (glasvezel/data) aansluitpunt voorzien. Deze bevinden zich in de CV/berging van de woning. Daar komen ook de kabels uit van de contactdozen (COAX en glasvezel) gerealiseerd in de woonkamer. Deze zijn bedraad en afgemonteerd aan woonkamerzijde.

Hiermee zijn bewoners vrij om een abonnement af te sluiten bij de diverse aanbieders, het aansluiten dient te alle tijde door erkende monteurs te geschieden.

Afsluiten nutsvoorzieningen

Als huurder van de woning sluit je zelf de volgende zaken af bij de diverse nutsbedrijven:

- Elektra (vrije keus)

- Water (Vitens)

- Internet/tv/huistelefoon (vrije keus)

De afrekening van de warmte via de water-warmtepompsystemen geschiedt via de kwh- elektra meter. 

De woningen zijn voorzien van een meter met dag en nacht tarief.

Een indicatie van de maandelijkse kosten voor huurder is moeilijk aan te geven. Dit is afhankelijk van het gebruik per bewoner.  

De bovengenoemde zaken komen dus bovenop de maandelijkse huurlasten. 

Hoe worden de MIVA (levensloopbestendige) woningen opgeleverd?

De levensloopbestendige woningen zijn standaard afgebouwd net als alle andere woningen in het complex, echter met de hieronder vermelde afwijkingen: 

 1. Alle deuren t.b.v. toegang MIVA (m.u.w. separate toilet) hebben een vrije doorgang van 900 mm.
 2. In de hoofdslaapkamer van de levensloopbestendige woning (LBW) is een wandcontactdoos voorzien t.p.v. bed-opstelling (t.b.v. eventueel elektrisch bed o.i.d.) en één data aansluiting (beide aansluitingen op 300 mm+).
 3. Alle wandcontactdozen zijn op 1 meter+ afgemonteerd.
 4. In de badkamerwanden zijn voorzieningen opgenomen t.b.v. een toevoeging (additioneel) MIVA-toilet incl. beugels.
 5. T.p.v. de douche is de douchemengkraan t.b.v. bediening door derden gepositioneerd aan de rand van de douchehoek en niet in het hard van de glijstang.
 6. De badkamers in de levensloopbestendige woningen zijn voorzien van een doucheput. Bij gebruik van een rolstoel in de levensloopbestendige appartementen vervalt, als gevolg hiervan, ter plaatse van de douchehoek de glazen wand en/of cabine.
  In de badkamers van de levensloopbestendige woning is geen toilet aanwezig (zie punt 4).
 7. Alle overige voorzieningen om een levensloopbestendige woning geheel MIVA-bestendig te maken, zoals aanpassingen in de keuken, monitoring/valmeldingen etc., is voor rekening van huurder en dient nader besproken te worden.

In geval van gebruik van rolstoelen en/of scootmobielen worden huurders geacht deze in de centrale hal te parkeren/stallen uitsluitend op de daarvoor bestemde plaatsen (voorzien van elektrapunten) en hiermee niet door de algemene gangen te rijden waar de voordeuren van de woningen zich bevinden.

Het meten van maten voor het bestellen van gordijnen en meubels etc.

Huurders dienen te allen tijde zelf, na de datum van sleuteloverdracht, de maten van het appartement op te meten voor het bestellen van bijvoorbeeld gordijnen of meubels. Om eventuele problemen te voorkomen verstrekt verhuurder hierover vooraf geen details en dient huurder zelf de benodigde maten op te nemen na de datum van sleuteloverdracht.

Indicatie plafondhoogte: de plafonds liggen op circa 2600 mm vanaf de bovenkant van de afgewerkte vloer. 

De muren in Citadel hebben de verfkleur: RAL 9016 mat wit.

Indicatie van maatvoeringen is verder natuurlijk terug te vinden op de plattegrond van de woningen, echter kan huurder hier geen rechten aan ontlenen. Afwijkingen kunnen voorkomen.

 

Lift afmetingen tijdens inhuis-periodes.

Gedurende de inhuis/verhuis periode zijn de liften voorzien van bescherming om eventuele schades tijdens de verhuizingen te voorkomen. 

De maten van de lift zijn in deze periode circa 2,00 m hoog x 0,95 m breed en 1,20 m diep.

Afsluiten inboedelverzekering

Het is van belang dat huurders zelf vanaf de datum van sleuteloverdracht een inboedelverzekering afsluiten. NB: het complex beschikt niet over een certificaat PKVW Beveiligde Woning.